Last Minute Prawo Cywilne Prawo cywilne cz. I Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe Publikacja obejmuje: - Część ogólną (art. 1–125 k.c.); - Własność i inne prawa rzeczowe (art. 140–231 k.c.). Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z licznymi przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji; - z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu. [opis dodatkowy] Schemat opisu każdego


Autor: Repetytoria Becka
Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice testy Repetytorium z prawa

Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice testy Repetytorium z prawa cywilnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy.Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opr

Autor: Zając Agata
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy Książka z

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa.

Autor: Adam Olejniczak
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak Radwański Pietnaste wydanie książki z prawa

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak Radwański Pietnaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacon

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Last Minute Prawo Cywilne


Last Minute Prawo Cywilne